Kokoomuksen valtuustoryhmältä vahva tuki HSL-jäsenyydelle

21.10.2019

Kokoomuksen valtuustoryhmältä yksimielinen, vahva tuki HSL:n kuntayhtymän jäseneksi. Kuten kaupungin hallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu totesi Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa, haluamme olla mukana muiden Helsingin seudun kuntien kanssa kehittämässä koko pääkaupunkiseudun julkista liikennettä ja pidämme tärkeänä sitä, että Järvenpää asemoi itsensä osaksi yhtenäisen joukkoliikenteen aluetta.

 

Kysymys liittymisestä on ollut ilmassa jo kauan. Viimeksi asiaa selvitettiin jo vuonna 2011, jolloin päätöstä siirrettiin vuodella ja vuonna 2012 todettiin, että silloinen sopimus ei ollut meille riittävän hyvä. Nyt meille tarjotussa sopimuksessa on monta asiaa paremmin ja hintalappukin laskenut.

 

On vastuullista politiikkaa, että pohdimme tässäkin kohtaa, onko nyt esitettävät kustannukset hyötysuhteeltaan kaupungin edun mukaiset. Kokoomuksen mielestä meillä ei ole varaa jäädä ottamatta tätä kehittämisaskelta, jonka uskomme olevan sijoitus tulevaisuuteen, vaikuttavan työssäkäyvien ja opiskelijoiden kulkemisen sujuvoittamiseen, vaikuttavan rakennushankkeiden sijoittajien päätöksiin, elinkeinoelämän ja kaupungin työvoiman saatavuuteen sekä toimivan vetovoimatekijänä uusien asukkaiden sijoittumiselle Järvenpäähän.

 

Kysymystä liittymisestä ei siis ole järkevää tarkastella pelkästään yksittäisten lippujen käyttäjämarginaalien hinnoittelun kautta, sillä kyse on laajasta kokonaisuudesta. Kyseessä on sisäisen liikenteen kehittäminen uudelle tasolle, yhtenäinen lippujärjestelmä pääkaupunkiseudulle sekä myös ympäristöteko, jolla lisätään julkisen liikenteen käytön madaltamista.

 

Ilmassa on ollut halua asetella vastakkain VR ja HSL. Hyvässä ja pahassa. Tosiasia on se, ettemme ole tekemässä VR:n kanssa sopimusta eikä heiltä näin ollen ole saatukaan tarjousta, jota voisimme vertailla. Yksi merkittävä ero on siinä, että HSL:n liittymällä olemme itse mukana päätöksentekopöydissä vaikuttamassa ratkaisuihin. Lisäksi pitää muistaa, että loppujen lopuksi liikenneratkaisuista ja junaliikenteen infran kehittämisestä päättää Väylävirasto.

 

VR:n junat tulee olemaan osa HSL:n alueenkin liikennöintiä. Marraskuussa 2019 HSL on aloittamassa uuden kaluston kilpailutusta. Tähän junakaluston hankintakilpailutukseen ja sen hankintojen rytmittämiseen on yksi vaikuttava tekijä se, päättääkö Järvenpää tänään mukaan liittymisestä. Uusien junien hankinnan aloittamisesta niiden käyttöön ottoon kuluu noin viisi vuotta. Joten päätöstä liittymisestä ei voi ihan noin vaan siirrellä muutamien vuosien päähän ja olettaa saavansa saman tarjouksen palveluista. HSL:n mukaan heidän kalustohankintansa tähtää uuden kaluston hankkimiseen ruuhkakapasiteetin lisäämiseksi. VR:n kalusto on vanhempaa, ja se joutuu jo nykytilanteessa vuokraamaan HSL:n kalustoa paikkaamaan ruuhka-aikojen vajauksia.

 

HSL antaa meille palvelulupauksena arjen päivä- ja iltaliikenteeseen sekä lauantailiikenteeseen lupauksen keskimäärin 15 minuutin vuoroväleistä. Aloitusaika pitää vielä katsoa, sillä vuosi 2021 oli lupauksena ennen kuin kaupunginjohtaja siirsi liittymistä vuodella eteenpäin. Tämä lisäys on siis mahdollinen jo ennen uuden kaluston saamista, jos väylävirasto näyttää vihreää valoa HSL:n hakemukselle.

 

Lisäksi he lupaavat uuden kaluston saamisen myötä vuonna 2025 myös ruuhkaliikenteen toimivan keskimäärin 15 minuutin vuorovälein, mikäli Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy puoltaa junahankintaa.

 

Liittyminen HSL-kuntayhtymään on herättänyt vilkasta debattia puolesta ja vastaan. Kokoomus haluaa kiittää aktiivisuudesta kuntalaisia ja erityisesti eläkeläisneuvostoa, joka on ottanut vaikuttamisroolia ja lähtenyt kontaktoimaan muiden HSL-kuntien eläkeläisneuvostoja eläkeläisten lippuhinnoitteluun keskustelun avaamisesta. Kiitos myös kaupungin virkamiehille monipuolisista mahdollisuuksista, joiden kautta tietoa on aiheesta jaettu sekä kerätty kuntalaisten mielipiteitä.

 

Kokoomus tulee jatkamaan kaupungin kehittämiseen, elinvoimaisuuden vahvistamiseen ja kaupunkitalouden tasapainottamiseen tähtäävää politiikkaa. Tavoitteenamme on tulevaisuuden kasvukeskus, jonka menestys turvattu.

 

Lisätietoja antaa:

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu, helina.perttu@jarvenpaa.fi, puh. 040 315 2490

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Kaarina Wilskman, kaarina.wilskman@jarvenpaa.fi, puh. 050 439 3180