Keusoten budjetin ylityksestä

24.2.2020

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuustossa 24.2.

KeuSoten budjetin ylitys, on Järvenpään talouden näkökulmasta muutoinkin synkän vuoden 2019 kannalta, erittäin haastava. Näin valtaisa budjetin ylitys, on nostanut enemmän kysymyksiä, kuin mihin on saatu vastauksia.

Vastikään aloittanut kuntayhtymä on 650 miljoonan euron budjettinsa kera, suurten paineiden edessä. Tärkein kysymys on, mitkä kulut ovat kertaluonteisia, ja millä toimin kulukasvu saadaan mitoitettua väestönkasvua, sairastavuutta ja -ikääntymistä seuraavalle tasolle. Kustannukset eivät tule laskemaan, vaan päinvastoin ne tulevat euromääräisinä nousemaan väestön ikääntyessä.

Vastuumme valtuutettuina on talouden ohella huolehtia Järvenpään asukkaiden riittävästä sosiaali- ja terveydenhuollosta, ongelmien ennaltaehkäisystä sekä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.
Politiikassa joudumme joskus kohtuuttomilta tuntuvien päätösten eteen, kuten palveluiden tason ja talouden terveyden välillä tasapainoiluun. Arvomme ja kykymme tehdä kauaskantoisia päätöksiä punnitaan.

Keskustelua on herättänyt myös KeuSoten budjetin realistisuus. Lyötäessä yhteen kuusi organisaatiota, on talouden ohjaamisessa, budjetoinnissa ja toimintatapojen sekä resurssien käytössä suuret paineet. Ne ovat haasteita, joihin tulee kyetä reagoimaan nopeasti, sillä muutoin organisaatio ei toimi optimaalisella teholla.

Vuosi 2020 tuleekin olemaan KeuSotelle jopa viime vuotta haastavampi. Ratkaisuja on tehtävä, ja niiden pitää olla myös kestäviä. Iso kysymys vuonna 2020 on myös mahdollisen soteuudistuksen rahoitus. Kunnat ja kaupungit ovat vuosi toisensa jälkeen löysässä hirressä, ellei uudistusta ja erityisesti sen rahoitusmallia saada päätettyä.

Meidän tulisi toimissamme katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Väärässä kohdassa, kuten ennaltaehkäisevässä työssä nyt säästetty euro voi tulevaisuudessa maksaa paljon enemmän. Tiedetään myös, että hyvin toimivat peruspalvelut auttavat hillitsemään erikoissairaanhoidon kustannuspaineita.

Kokoomuksen valtuustoryhmä alleviivaa KeuSoten talousjohtamisen tärkeyttä ja peräänkuuluttaa malttia kustannusten ja niiden taustalla olevien juurisyiden perusteellisessa selvittämisessä. Olisi lyhytnäköistä toimia, ellei kaikkia faktoja ole vielä selvillä. Toimiakin Kokoomuksen valtuustoryhmä edellyttää, koska nykytilanne on – sanalla sanoen - kestämätön.

Meidän vastuullamme toteuttaa vaalikaudet ylittävää kauas katsovaa päätöksentekoa.