Sean McLoughlin 9.8.2019

Järvenpään kaupungin tulevaisuuskuvissa ja tulevaisuusstrategioissa on painotettu runsaasti kunnan vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitetta sekä liikenteen painopisteen siirtämistä jalankulkuun, julkiseen liikenteeseen ja muihin vähäpäästöisiin liikkumisen muotoihin. Tätä edistetään Järvenpään kunnan taholta muun muassa vähentämällä kaavoitettujen parkkipaikkojen määrää kaupungissa. 

Asuinrakennusten yhteyteen ei enää rakenneta yhtä paljon parkkitilaa kuin aiemmin. Parkkipaikkojen määrän systemaattinen vähentäminen Järvenpäässä on mielestäni väärä tapa pyrkiä ympäristötavoitteisiin ja liikenteen sujuvuuden edistämiseen.  

On utopistista kuvitella, että keskipitkällä aikavälillä, seuraavien vuosikymmenten aikana yksityisautoilun määrä vähenisi merkittävästi ja että parkkipaikkoja ei enää tarvittaisi entiseen tahtiin. Autoilu on edelleen monille se edullisin tai se ainoa vaihtoehto töihin pääsyyn, ostosten tekemiseen tai vapaa-ajan viettoon. Jos suljemme pois parkkipaikkojen rakentamisen uusiin kohteisiin Järvenpään keskustassa, heikennämme Järvenpään houkuttelevuutta ja kilpailukykyä asuinpaikkana tai vierailukohteena. Pysäköintimahdollisuuksien niukkuus keskusta-alueella tekee erityisesti hallaa paikalliselle kivijalkayrittäjyydelle. Jos tahdomme pitää kunnan tiiviinä, yhtenäisenä ja sen sisäisen liikenteen mutkattomana, meidän on pidettävä huolta, että myös kaupungin laitaseuduilta pystyy autoilemaan keskustaan pelkäämättä heikkoa pysäköintitilannetta ja parkkisakkoja. 

Pysäköintimahdollisuuksien niukkuudesta on myös muuta haittaa, kuten viimeaikoina esillä olleet kotihoidon pysäköintiongelmat ovat osoittaneet. Parkkipaikkojen väheneminen asuinrakennusten yhteydestä vaikeuttaa palveluiden sujuvuutta myös heille, ketkä eivät välttämättä itse autoile. Parkkipaikkojen vähentäminen ei myöskään ole oikea tapa saavuttaa päästötavoitteita, sillä tarvitsevathan myös vähäpäästöisemmät sähkö- ja hybridiautotkin parkkitilaa. On myös utopistista kuvitella, etteivätkö nuoret autoilisi ja mopoilisi yhtä paljon kuin ennenkin ja ettei pysäköintimahdollisuuksia yksityisajoneuvoille tarvita jatkossa enää yhtä paljon kuin ennenkin. Ajokortin hankinta on edelleen monien nuorten suunnitelmissa. Meidän kannattaa siis pitää jäitä hatussa tavoitellessamme kunnianhimoisia ympäristö- ja liikennetavoitteitamme ja muistaa että myös yksityisautoilulla on tulevaisuus ja että parkkipaikkoja tarvitaan jatkossakin.

Sean McLoughlin