158 Pekola Tarmo

 

Arvo/ammatti/toimi: liiketoimintajohtaja, työnohjaaja

 

Olen 40 -vuotias 4 lapsen isä Järvenpäästä. Minulla on erityistason osaamista sosiaali- ja terveyspalveluista ja erityisesti lasten ja perheiden palveluista sekä lastensuojelusta. 

Minulle tärkeitä arvoja ovat avoimuus, osallisuus ja välittäminen. Koen erittäin tärkeiksi lasten ja perheiden asiat. Lasten ja perheiden palvelut tulisikin nähdä investointeina tulevaisuuteen. Tulevaisuuden hyvinvointi syntyy lapset huomioivasta politiikasta. Lapsivaikutusten arviointi tulisikin tehdä kaikessa päätöksenteossa, ei vain välittömästi lapsia koskevissa asioissa. Kunta on lapsen keskeinen elinympäristö ja sen tekemät päätökset vaikuttavat suoraan siihen, miten lapsi voi ja mitä mahdollisuuksia hänellä on, nyt ja tulevaisuudessa.

 

http://www.tarmopekola.fi

https://www.facebook.com/TarmoPekolaJarvenpaa/