Yhdistyksemme

 

Järvenpään Kokoomus ry on perustettu vuonna 1947. 

 

Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevuus ja välittäminen. Keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekä yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostaminen. Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja kansalaisten aitoa osallisuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Kokoomuksen visiossa Järvenpää on hyvinvoivien ihmisten hyvä ja elinvoimainen kaupunki. Kokoomus on ollut vastuuntuntoisesti kehittämässä tätä kaupunkia. Me haluamme jatkaa työtä Järvenpään hyväksi. Haluamme ottaa huomioon erilaisten ihmisten yksilölliset tarpeet. Pidämme tärkeänä, että jokaisella on mahdollisuus henkiseen hyvinvointiin ja taloudelliseen itsenäisyyteen.